Våra solpaneler

Våra noggrant utvalda solpaneler är av högsta kvalitet för att säkerställa en effektiv, långvarig och pålitlig prestanda!

Bifacial Solceller

Bifacial solceller är en solcellsteknologi som har förmågan att generera elektricitet från båda sidor av solpanelen. Till skillnad från traditionella solceller, som endast fångar solenergi från den främre sidan, kan bifacial solceller även dra nytta av reflekterat solljus och ljus som reflekteras från omgivningen.

Den dubbelriktade förmåga ökar solcellernas effektivitet och ökar energiproduktionen, vilket gör dem särskilt användbara i områden med mycket reflekterande ytor. Bifacial solceller har potentialen att öka energiutvinningen och kan vara ett bra val för vissa solenergiprojekt.

Bifacial solceller dubbelriktade förmåga gör att deras totala effektivitet ökar.

Bifacial solceller har en glas till glas konstruktion vilket
gör att panelerna kan generera el från både framsidan och baksidan, vilket
gör dem användbara i områden med mycket reflekterande ytor.

Bifacial solceller kan producera mer energi per installerad watt jämfört med enkelsidiga solceller, vilket kan generera högre intäkter.

Mono Solceller

Monokristallina solceller är tillverkade av en enda kristallstruktur, vilket ger dem en hög grad av effektivitet. Denna teknologi resulterar i solceller med en jämn svart eller mörkblå färg och en karakteristiskt enhetlig utseende. Monokristallina solceller är kända för sin höga verkningsgrad och effektivitet, vilket innebär att de genererar mer el per kvadratmeter jämfört med många andra typer av solceller.

De är särskilt användbara när utrymme är begränsat, som på tak, eftersom de kan producera mycket kraft på en mindre yta. Monokristallina solceller anses vara ett av de mest kostnadseffektiva alternativen för solenergiproduktion.

Monokristallina solceller är kända för sin höga verkningsgrad, vilket innebär att de generera mer el per kvadratmeter jämfört med andra typer av solceller.

De är utmärkta för projekt med begränsat utrymme, eftersom de producerar mycket kraft på en mindre yta.

Monokristallina solceller har en lång livslängd och kan generera el i flera decennier.

De har en enhetlig, svart eller mörkblå färg och ger ett rent, enhetligt intryck på installationen.

Solar Technology Solutions

Svårt att välja?

Kontakta oss för konsultation

SOLCELLER

PRIVAT

FÖRETAG

BRF